De volgende kyu-tests staan gepland op maandag 28 december 2015 om 19u.
Kandidaten bezorgen hun inschrijvingsformulier ten laatste op maandag 21 december aan Peter.
Inschrijvingsformulieren zijn te verkrijgen in de dojo.