1 september 2018. We starten het 19e trainingsseizoen in onze dojo! We gaan verder op het elan van de voorgaande jaren, met toch enkele wijzigingen in de dojo organisatie.

Voor het komende seizoen voegen we enkele wapentrainingen toe aan de zaterdagtrainingen, ongeveer 1 keer per maand, op zaterdag van 10u tot 11u. De planning van deze trainingen is te vinden bij de uurregeling op onze website (zaterdagtrainingen). Ik zal deze wapentrainingen geven. Dat betekent niet dat wapentraining niet meer aan bod zal komen tijdens de andere trainingen, wel dat we af en toe een uur voorzien om wat langer stil te staan bij de training met wapens.

Ten tweede breiden we het lerarenteam uit. Patrik en Luk zullen af en toe een zaterdagtraining geven en Philip zal af en toe een basistraining geven op maandag.

Verder zal de dojo het komende seizoen vaker open zijn. We voorzien minder sluitingsdagen en de volgende zomervakantie laten we alle zaterdagtrainingen doorgaan, ook in augustus. Een overzicht van de sluitingsdatum staat bij de uurregeling.

Zoals elk jaar hebben we een goed gevulde stagekalender. Die wordt gaandeweg aangevuld, dus hou deze stagekalender zeker in het oog!

We willen dit seizoen wat extra aandacht geven aan basistechnieken en aan een goede dojo etiquette. Hiervoor werd de tekst over dojo etiquette herschreven en in een apart document gezet dat je terugvindt bij de downloads op de website. Aan de oudere leerlingen in de dojo vraag ik hierbij om je rol van sempai op te nemen en een voorbeeldrol op te nemen voor de toepassing van een correcte dojo etiquette.

Ten slotte plannen we dit jaar nog een nieuwigheid. In de loop van vorig seizoen hebben we een feestcomité opgericht. Philip neemt hiervoor de trekkersrol op zich en hij is nog op zoek naar helpende handen. Zijn eerste grote wapenfeit zal een kwis zijn die we in de loop van het komende seizoen plannen. Wie graag mee zijn schouders onder dit feestcomité zet, kan zich bij Philip informeren.

Ik hoop jullie talrijk op de tatami te zien! We gaan voor een nieuw, boeiend, gevuld, intensief en kameraadschappelijk aikido seizoen!

Peter