Vanaf 1 september 2020 herstarten de reguliere indoor trainingen, zij het met een aantal beperkingen en afspraken. Er komen nog enkele afspraken bij:

 • We richten een tweede dameskleedkamer in in het krachthok. De aikido groep gebruikt deze kleedkamer. De heren gebruiken enkel de herenkleedkamer met de blauwe deur.
 • In de ontmoetingsruimte dragen we een mondmasker.
 • De bar is voorlopig gesloten.
 • Ramen en nooddeuren blijven open tijdens de training en de verluchting blijft draaien.
 • Er is een maximum bezetting van de tatami in de dojo van 1 persoon per 10 m2, overeenkomstig de richtlijnen van Sport Vlaanderen en stad Mortsel. D.w.z. 24 personen in dojo 1, 12 personen in dojo 2 of 36 personen in beide samen. Indien op maandag en donderdag meer dan 12 personen komen trainen of meer dan 24 op zaterdag, dan zullen we helaas met een beurtrol moeten werken.

Overzicht van alle maatregelen – update 31 augustus 2020

We herinneren graag nog eens aan de gemaakte afspraken om de trainingen veilig te laten verlopen:

 • Volg ook buiten de dojo de Corona-maatregelen strikt op en beperk je aantal contacten, uit respect voor de trainingspartners in de dojo.
 • Ingang en uitgang van de dojo worden gescheiden.
 • Bij aanvang van de training schrijf je je naam in het deelnameregister, zodat we in geval van een eventuele besmetting aan contact tracing kunnen doen.
 • Was of ontsmet voor en na de training grondig je handen. Breng je eigen zeep en handdoek hiervoor mee.
 • Train met 1 vaste partner per training. Hou zo veel mogelijk afstand van de andere duo’s die gelijktijdig trainen.
 • Als je moet niezen, was daarna je handen.
 • Kom niet trainen bij ziektesymptomen of als een dicht contact een COVID-besmetting heeft opgelopen.
 • Steek regelmatig een handje toe bij het ontsmetten van de dojo: tatami, kleerhangers, deurklinken, kranen, WC-brillen, ontleend materiaal.
 • Gebruik de douches in de dojo nog niet.
 • De bar is voorlopig gesloten.
 • We gebruiken 3 zijden van de tatami voor de groet bij aanvang en op het einde van de training en om te kijken naar de demonstratie en uitleg door de sensei, zodat we zo veel mogelijk verspreid zitten.
 • We wisselen geen sportmateriaal uit. Iedereen voorziet zijn eigen bokken en jo voor wapentrainingen.
 • Maak je sportmateriaal regelmatig schoon. Train met propere keikogi. Verzorg je lichaamshygiëne (propere handen, voeten en nagels!). Als je veel zweet, gebruik dan een zweetdoekje.
 • Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer koortsvrij? Rust nog even lang als het aantal dagen dat je koorts had. Na bv. 3 dagen koorts, mag je nog 3 dagen niet sporten, vanwege het risico op een hartontsteking.
 • Kom indien mogelijk in keikogi naar de dojo (of eventueel in keikogi broek) om de kleedkamers zo weinig mogelijk te bevolken.
 • We voorzien een tweede dameskleedkamer (in het krachthok). De aikido-groep gebruikt deze kleedkamer. De heren gebruiken enkel de herenkleedkamer met de blauwe deur.
 • We dragen een mondmasker in de ontmoetingsruimte.
 • Er is, overeenkomstig de richtlijnen van Sport Vlaanderen en stad Mortsel, een maximum bezetting van 1 persoon per 10 m2 (d.w.z. 24 personen in dojo 1, 12 personen in dojo 2 of 36 personen in beide samen)
 • Ramen en nooddeuren blijven open tijdens de training en de verluchting blijft draaien.

Tot op de training!

Bestuur Antwerpen Aikikai