Gedurende de komende maand december 2021 houden we examen voorbereidingstrainingen op maandag, tijdens het tweede trainingsuur (20u30 – 21u30).

We trainen dan simultaan in kleine groepjes per examenprogramma. De aanwezige leraren zullen de groepjes assisteren met instructies en feedback.

Wie geen specifiek examen wil voorbereiden, kan in kleine groep op analoge wijze op een zelf te kiezen onderdeel trainen tijdens deze trainingen.

De eerstvolgende kyu-examens staan begin januari 2022 gepland, de exacte datum volgt binnenkort.

Peter