Beste leden

Door het wegvallen van de training op dinsdag in sporthal Het Rooi, denken we met het bestuur en leraars van de dojo na over hoe we de uurregeling en verdeling van de trainingen voor 2022-2023 zullen organiseren. We willen daarbij ook graag rekening houden met de meningen en ideeën van onze leden. Daarom vragen we om onderstaande korte vragenlijst (slechts 4 vragen) in te vullen. Dat zal ons helpen om enkele keuzes te maken die aansluiten bij jullie wensen.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmtvgMoTFju7zWXm7f1FEE6qagjdPx-J8jF-twU4xNWlKUjg/viewform?usp=sf_link

Alvast bedankt voor de input!

Peter