feb 2023

Opkuis kast dojo

Zoals vorige zomer aangekondigd, werd de kast in de dojo intussen opgekuist. Er werd ook een aantal bokken toegevoegd zodat we meer uitleenmateriaal ter beschikking hebben. Verder werd een kader getimmerd om het materiaal beter te ordenen en de inhoud overzichtelijk en handig bruikbaar te houden. Graag jullie medewerking om het materiaal netjes gesorteerd te houden.

Gelieve eigen materiaal in de kast enkel te laten staan in een eigen tas, niet als los materiaal, en enkel als je regelmatig naar de training komt. Voor wie materiaal ontleent tijdens de training, gelieve enkel losse bokken en jo te ontlenen en geen materiaal van andere leden uit de tassen te halen.

We willen ook vragen om een duidelijk naamlabel te voorzien op tassen die in de kast blijven staan, zodat we de eigenaar kunnen traceren indien nodig.

In de kast staan ook stofvegers en swiffers. Die staan er om gebruikt te worden voor de training, zodat de tatami wat meer stofvrij is en ook eventuele splinters weggeveegd worden. Het staat iedereen vrij om voor de training een stoffer te nemen en er even mee rond te gaan.

De netheid in de dojo onderhouden maakt het aangenamer voor iedereen.

Het bestuur