sugano_jo2Seiichi Sugano werd geboren op 17 december 1939 in Hokkaido. Hij leerde judo op school gedurende 6 jaar. Op 17-jarige leeftijd kwam hij in contact met aikido. Hij reisde naar de Honbu dojo in Tokyo en werd er uchi-deshi in 1957. Hij verbleef er 8 jaar.

In 1965 verhuisde hij naar Australië om er aikido te verspreiden. Hij verbleef 15 jaar in Australië en richtte er de Aikikai Australia op.
In 1980 verhuisde hij naar België, waar hij de volgende 8 jaar verbleef en aikido verder hielp verspreiden, vooral in België, Luxemburg en Nederland. In 1988 verhuisde hij naar New York, waar hij aikido leraar werd aan de New York Aikikai, de dojo van Yamada sensei. Vanuit New York reisde hij regelmatig in de Verenigde Staten, maar ook naar België, Australië, Maleisië en andere landen, om aikido te verspreiden.

Het aikido van Sugano sensei staat gekend als een dynamisch en krachtig aikido. Hij onderwees ook vaak bokken en jo technieken en hechtte belang aan persoonlijke ontwikkeling. In dat kader richtte hij in de jaren ’90 een ‘International Aikido School’ op, die later hernoemd werd in ‘Global Inner Aikido School’.

In 2003 onderging Sugano sensei een voetamputatie, maar dat weerhield hem er niet van om verder te reizen en aikido te onderwijzen.
Sugano sensei is de auteur van een video ‘Between Heaven and Earth’.
Hij overleed in New York op 29 augustus 2010, op de leeftijd van 70 jaar.

tekst: Peter Van Marcke, 2011