Screen Shot 2016-09-07 at 11.23.07

Fukushidoin

Met trots melden we dat 2 van onze assistent leraren, Joris De Schepper 3de Dan Aikikai en Tom Belmans 2de Dan Aikikai, de titel Fukushidoin van Sansuikai International hebben ontvangen, uitgereikt door Yoshimitsu Yamada 8ste Dan Aikikai.

Trainingen 2016-2017

Sportseizoen 2016-2017 staat voor de deur @Antwerpen Aikikai!

In het voorbije sportseizoen 2015-2016 konden we het aanbod aan trainingsuren uitbreiden met een half uur extra training op maandag en een half uur vrije training op maandag en donderdag. Dit blijft behouden in sportseizoen 2016-2017. Bovendien breiden we vanaf september 2016 het aanbod voor volwassenen verder uit met een uur basis-training, op maandag van 18.30 u. tot 19.30 u. Deze basis-training is gericht naar volwassenen en naar jeugd vanaf 12 jaar.

Helaas komt dit uur in de plaats van de jeugdtraining op maandag. De jeugdtraining voor 8- tot 12-jarigen wordt stopgezet wegens gebrek aan beschikbare trainingsuren. We vonden geen mogelijkheid om de trainingsuren voor de jeugd uit te breiden, noch om een tweede jeugdgroep op te richten om de jongste leden te kunnen laten doorstromen naar een volgende jeugd-leeftijdsgroep.

In september 2016 organiseren we een nieuw initiatief “Starten met aikido”. Nieuwe leden kunnen op 5, 12, 19 en 26 september 2016 deelnemen aan gratis initiatielessen tijdens de basis-training van 18.30 u. tot 19.30 u.

Naast de reguliere trainingen plannen we ook enkele stages in de loop van het nieuwe sportjaar. Een aantal daarvan staan reeds op de stagelijst op onze website.

Het volledige trainingsschema vind je op www.antwerpenaikikai.be/training.

Informatie over de lidgelden voor 2016-2017, vind je op www.antwerpenaikikai.be/lidgeld.

De stagekalender vind je op www.antwerpenaikikai.be/stages.

We zien je graag terug op de tatami voor een nieuw sportseizoen!

Peter

Er is training op maandag 15 augustus 2016

Op maandag 15 augustus 2016 wordt er training gegeven in de dojo. Steven zal deze training geven.

Basis-training vanaf 1 september 2016

Vanaf 1 september 2016 starten we met een basis-training, op maandag van 18.30 u. tot 19.30 u.
Deze training is bedoeld om basistechnieken te trainen en staat open voor alle leden, zowel beginners als gevorderden, vanaf 12 jaar.
Deze training zal voorlopig gegeven worden door Tom.
Een overzicht van alle trainingen vind je op het trainingsrooster.

In augustus 2016 ook training op zaterdag

In augustus 2016 zal er, naast de trainingen op maandag en donderdag, ook training gegeven worden op zaterdag.

Nieuwsbericht stopzetting jeugdafdeling Antwerpen Aikikai

Beste ouders

Reeds enkele jaren zoeken we voor onze dojo extra uren om extra trainingen te kunnen organiseren. Dit is een moeilijke zoektocht, wegens gebrek aan eigen middelen en gebrek aan beschikbare infrastructuur. Hierdoor konden wij voor onze jeugdafdeling slechts één uur training per week inrichten. Een tweede wekelijks trainingsuur voor de jongste leden, laat staan aparte trainingen voor een tweede jeugdgroep in een oudere leeftijdscategorie, behoorde niet tot de mogelijkheden. Eén uur training per week is echter te weinig om onze huidige jeugdleden voldoende te kunnen begeleiden om de doelstellingen te halen die we voor onze jeugdleden wensen inzake basiskennis, groei en doorstroming naar volgende leeftijdsgroepen. Tot onze spijt moeten wij u daarom meedelen dat wij onze jeugdafdeling van 8 tot 12-jarigen stopzetten.

In de plaats daarvan richten wij vanaf september 2016 een basis-training in voor leden vanaf 12 jaar. Dit is voor een gemengde groep van jeugd (vanaf 12 jaar) en volwassenen, waar vooral basistechnieken aangeleerd zullen worden. Indien uw zoon of dochter al 12 jaar is, dan kan hij of zij dus gewoon blijven trainen op het gekende trainingsuur op maandag van 18.30 u. tot 19.30 u. De jeugdleden die deze training volgen, mogen ook mee trainen met de volwassenen op andere trainingsuren.

Indien uw zoon of dochter jonger is dan 12 jaar, dan kunnen wij helaas geen alternatief aanbieden. Er zijn geen andere aikido-jeugdafdelingen in het Antwerpse. Als ju jitsu een alternatief is dat u overweegt, dan kan uw zoon of dochter hiervoor desgewenst terecht bij de ju jitsu club van Satori Kwai.

Voor meer informatie kan u terecht via ons mailadres dojo@antwerpenaikikai.be.

Met vriendelijke groeten

het bestuur van Antwerpen Aikikai

Kyu examens juni 2016

Op maandag 20 juni waren er kyu examens in onze dojo.

Volgende leden behaalden een nieuwe graad. Proficiat!

6e kyu

Arne De Laet

Carys Thomas

Dylan Thomas

Joachim De Winter

5e kyu

Mo Barich

Gary Thomas

Willem Eyckmans

Laurens Van Hove

3e kyu

Olivier Legros

 

Internationale Aikido Seminar Antwerpen Aikikai 1 – 3 juli 2016 – FEESTEDITIE

Van vrijdagavond 1 juli tot zondag 3 juli organiseert Antwerpen Aikikai (www.antwerpenaikikai.be), de grootste aikidovereniging van Antwerpen, een Internationale Seminar.

Aikido is een Japanse krijgskunst gesticht door Morihei Ueshiba (1883-1969) waarbij gebruik gemaakt wordt van klemmen en worpen als verdediging tegen een aanval. Bij de uitvoering van aikido technieken wordt de kracht van de aanvaller omgebogen om tegen hem of haar te gebruiken. Vele aikido technieken zijn cirkelvormig van aard, waardoor aikido ook tegen meerdere aanvallers gebruikt kan worden. Aikido is vloeiend, dynamisch, verfijnd en sierlijk, maar terzelfdertijd ook krachtig en efficiënt.

Aikido kent blote-hand techieken, maar ook er wordt ook gebruik gemaakt van een houten zwaard, houten stok en houten dolk.

De naam ‘Aikido’ bestaat uit 3 woorden (ai – ki – do). Ai betekent harmonie, eenheid. Ki betekent (innerlijke) energie. Do betekent (de) weg. Aikido wordt op verschillende manieren vrij vertaald, bv. als ‘de weg van harmonie’, ‘de weg om het leven en universele krachten te verenigen’, ‘de weg naar eenheid met de fundamentele krachten van het universum’ of nog ‘de weg naar spirituele’.

Aikido wordt niet competitief beoefend, maar beoefenaars vanuit heel de wereld zoeken elkaar regelmatig op via internationale seminars, om kennis uit te wisselen en samen te trainen. Antwerpen Aikikai organiseert in 2016 voor de vierde keer zo’n internationaal seminarie in Antwerpen.

Het seminarie van 2016 is een feesteditie: hoofdleraar Peter Van Marcke viert zijn 50e verjaardag, beoefent 40 jaar aikido, en geeft 30 jaar les. Al dertig jaar zet hij zich met hart en ziel in voor de ontwikkeling en disseminatie van deze unieke discipline in Vlaanderen en daarbuiten.

Peter Van Marcke (6e Dan Aikikai) nodigde gerenommeerde lesgevers uit heel Europa uit om de sessies te leiden:

–          Anne & Edo Slui (4e Dan Aikikai, Nederland)

–          Manolo Garcia (6e Dan Aikikai, Mallorca)

–          Jules McGough (4e Dan Aikikai, Duitsland)

–          Jesus Noriega (4e Dan Aikikai, Spanje)

 

Er worden aikidoka uit heel Europa verwacht.

image001

DSC_0024

Zomerregeling 2016

Kids: Tijdens de maanden juli en augustus is er geen training voor de kids op maandag.
Weektrainingen volwassenen: de maandag- en donderdagtrainingen gaan gewoon door op de reguliere trainingsuren
Zaterdagtraining:
– Wel training op zaterdag in juli
– Geen training op zaterdag tijdens de maand augustus

peter

Leraarstraining 5 juni 2016

Op 5 juni 2016 organiseren we een volgende leraarstraining in Antwerpen Aikikai, van 10u tot 12u, voor lesgevers van Antwerpen Aikikai en clubs waar we mee samenwerken.

Het thema van deze leraarstraining is lesopbouw en werkvormen.
Voor de deelnemers: graag op voorhand nadenken over mogelijke lesopbouw en werkvormen en een voorbeeld uitwerken.

Peter