Door de omvang van de vereniging en de daarmee samenhangende professionalisering heeft het bestuur van Antwerpen Aikikai besloten om de functie van vertrouwenspersoon in het leven te roepen.

Vertrouwenspersonen zijn onafhankelijke personen die de leden en andere betrokkenen begeleiden en ondersteunen met betrekking tot ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon opereert in volstrekte onafhankelijkheid. De leden en andere betrokkenen kunnen bij één van de vertrouwenspersonen terecht als ze signalen binnen de vereniging opvangen waardoor mogelijk het welzijn of de veiligheid van een persoon of meerdere personen wordt bedreigd. Ook indien een lid van Antwerpen Aikikai zelf ervaart slachtoffer te zijn van ongewenst gedrag, kan hij of zij bij de vertrouwenspersoon terecht.

Onder ongewenste omgangsvormen wordt seksuele intimidatie, agressie en geweld, treiteren en pesten, discriminatie, intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen verstaan.

De vertrouwenspersoon werkt met een bij zijn of haar functie passende mate van vertrouwelijkheid en geheimhouding. Hij of zij probeert ieder aangedragen probleem op een integere en deskundige wijze op te lossen. De voorzitter zal enkel op de hoogte gebracht worden van de problematiek indien de verzoeker hier uitdrukkelijk naar vraagt of mee akkoord gaat of wanneer de tussenkomst van de voorzitter nodig is teneinde tot een oplossing te komen voor de betreffende situatie.

Werden aangeduid als vertrouwenspersoon:

Kurt Ambroos, [email protected], 03 459 93 59

Diane Lahey, [email protected], 0473 831 834

Meer info kan je vinden in het PDF document Vertrouwenspersonen procedure.