Er is maar één manier om aikido te leren: trainen. Aikido is een weg en het doel is om die weg te bewandelen. Een examen is slechts een ijkpunt, geen doel. Voorbereiden voor een examen kan je wel helpen om richting te geven aan je training, wat meer focus aan de dag te leggen of een zekere systematische opbouw in te lassen.

Maar wanneer ben je klaar voor een volgend kyu examen? Enkele documenten op onze website kunnen je daarbij helpen.

Ten eerste kan je het “Examenprogramma” bekijken. Het examenprogramma is maar een fractie van het curriculum, maar geeft wel een zekere vordering weer. Ken je alle namen op het programma? Herken je alle technieken? Kan je die vlot uitvoeren?

Ten tweede bekijk de vereiste minimum wachttijden in het document “Voorwaarden deelname examens“. Zonder de nodige trainingstijd, krijg je de technieken niet onder de knie.

Ten derde hebben we op onze website een document “Evaluatiecriteria kyu examens” gezet. Hierin vind je wat meer informatie over het niveau dat per kyu-graad verwacht wordt, in termen van correcte uitvoering, vlotheid, houding, variaties.

Succes!

Peter